Tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ sự tri ân đối với Tổng Bí thư Trần Phú đã cống hiến, hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng bí Trần Phú.
Thượng tướng Đặn văn Hiếu cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Trước anh linh Tổng Bí thư Trần Phú, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cùng đoàn nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành quả đạt được, nêu cao tinh thần đại đoàn kết, tích cực học tập, nâng cao trình độ, rèn đức, luyện tài, làm tốt công tác đảm bảo ANTT, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, phục vụ tốt nhất sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu dâng hoa tại khu mộ thân sinh Tổng Bí thư Trần Phú.
Thứ trưởng cùng đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm với Ban chỉ huy Công an huyện Đức Thọ.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân viên Ban quản lý Khu di tích, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu bày tỏ niềm tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng Núi Hồng, Sông La; mảnh đất địa linh nhân kiệt, ngày nay có nhiều khởi sắc, phát triển cùng đất nước.

Xuân Lý – Sỹ Quý