Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế báo cáo: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an. 

Đảng ủy Công an Trung ương kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Công an Thừa Thiên- Huế.

Công tác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt được trong thời gian qua, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo ANTT trong mọi tình huống.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế báo cáo đoàn kiểm tra về công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng.

Chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế thời gian tới cần quán triệt sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng; tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đưa việc thực hiện Nghị quyết đi vào thực chất; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng nếp sống văn hóa; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị nhằm nắm vững và thực hiện tốt tiêu chí “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Anh Khoa