Cùng dự buổi làm việc phía Tỉnh ủy Lai Châu có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.

Tại buổi làm việc, Đại tá Vừ A Chía, Phó giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo đoàn công tác về tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020 tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Lực lượng Công an Lai Châu đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thé địch, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 94%, riêng án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trong đạt 100%.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đến nay đã có 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Công an tỉnh và Đảng ủy Công an huyện, thành phố đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Công an tỉnh luôn bám sát hướng dẫn văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy để thực hiện.

;Đến nay, đã chuẩn bị hoàn thành các phần việc về đề án nhân sự, phân bổ đại biểu đi dự đại hội, hoàn thành dự thảo văn kiện; lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và đã được Tỉnh ủy thẩm định.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với lực lượng Công an Lai Châu. Đồng chí yêu cầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh cần rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo; việc xây dựng đề án nhân sự cần chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và đúng quy định.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh trên cơ sở góp ý của đại biểu tại buổi làm việc, Đảng bộ Công an tỉnh cần sớm bổ sung, chỉnh sửa những nội dung trong văn kiện để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội đại biểu Công tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lựa chọn nhân sự thực sự có đức có tài tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới. Đặc biệt đảm bảo ANTT trước, trong và sau đại hội Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, Đại hội Đảng bộ Tỉnh Lai Châu và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu Dung – Văn Thiệp – Ngọc Sánh