Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban VSTBPN, CTGĐ&TE CAND đến dự và chỉ đạo hội nghị. 

Qua 5 năm triển khai, chương trình bình đẳng giới trong CAND giai đoạn 2011-2015 được xây dựng, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phù hợp với tính chất nhiệm vụ của lực lượng CAND và đặc điểm của phụ nữ trong CAND. 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó Trưởng ban VSTBPN, CTGĐ&TE CAND cho biết, trong 5 mục tiêu đề ra của chương trình, gồm: Mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về bình đẳng giới trong CAND; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị ... thì phần lớn các chỉ tiêu trong những mục tiêu đề ra đã đạt được. Đến nay, có hơn 6.000 cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, chiếm 10,47%...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong Giai đoạn 2016-2020, chương trình bình đẳng giới trong CAND sẽ tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bổ sung cán bộ bảo đảm cho các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong CAND, đặc biệt là cấp cơ sở; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao, chuyên sâu cho cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ tham mưu về công tác bình đẳng giới...

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bình đẳng giới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ; nhân rộng các mô hình hay và gương điển hình tiên tiến để hoàn thiện các chỉ tiêu đã đề ra trong chương trình bình đẳng giới trong CAND.  

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao bằng khen cho 13 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, gia đình và trẻ em CAND.


Anh Khoa