Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Ban giám đốc Cảnh sát PCCC Lâm Đồng đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác một số vấn đề trọng tâm về công tác Công an trong 9 tháng đầu năm 2017, đặc biệt là việc tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng và Cảnh sát PCCC Lâm Đồng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh và Cảnh sát PCCC Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua. 

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Công an tỉnh và Cảnh sát PCCC Lâm Đồng cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi làm việc

Công an tỉnh và Cảnh sát PCCC Lâm Đồng cần chú trọng tới việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có chiều sâu và hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và Cảnh sát PCCC Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác Công an và đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn trong thời gian tới. 

Kim Ngân