Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Kiên Giang có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

Thay mặt CBCS Công an Kiên Giang, Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo kết quả nổi bật các mặt công tác trong năm 2016 của Công an tỉnh. Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an Kiên Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, đạt được kết quả khá toàn diện.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao các mặt công tác của Công an Kiên Giang trong năm 2016, đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, Công an Kiên Giang cần quán triệt sâu sắc đến CBCS có nhận thức đúng đắn những diễn biến, thuận lợi và khó khăn tình hình trong nước và quốc tế, để chủ động làm tốt các mặt công tác chuyên môn; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. 

Tăng cường và chủ động thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ công an, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm ANQG, tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng các loại vũ khí “nóng”, gây án đặc biệt nghiêm trọng... 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận ANND vững chắc; huy động sức mạnh lòng dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT. 

Kiện toàn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Công an đủ mạnh từ tỉnh đến cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao; bám sát các chuyên đề trong công tác kỹ thuật hậu cần đã được lãnh đạo Bộ Công an quán triệt; làm tốt công tác dự báo chiến lược; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng; quan tâm tới sức khỏe, nơi làm việc, chỗ ăn, ở của CBCS; chủ động chuyển từ hậu cần đảm bảo sang chủ động phục vụ đắc lực cho công tác nghiệp vụ, chiếu đấu của lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an Kiên Giang tăng cường công tác cải cách hành chính trong CAND, đáp ứng các yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước cũng như đảm bảo công tác phòng, chống tội phạm; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân phát triển kinh tế một cách đúng đắn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đối với một số kiến nghị, đề xuất của Công an Kiên Giang, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Thành cho biết sẽ xem xét, chỉ đạo các đơn vị của Bộ Công an giải quyết trong thời gian tới…

Văn Đức