Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chào mừng Giám đốc điều hành Văn phòng Châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Tim Huxley đã tới thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; đánh giá cao vai trò của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Singapore trong các vấn đề nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và ông Tim Huxley tại buổi tiếp. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam mong rằng, trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Singapore sẽ tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam trên lĩnh vực trao đổi thông tin, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như các vấn đề quốc tế khác mà hai bên cùng quan tâm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà lưu niệm ông Tim Huxley.

Giám đốc điều hành Văn phòng Châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Singapore Tim Huxley cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dành thời gian tiếp; chúc mối quan hệ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Singapore với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam trong thời gian tới sẽ phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực vì hoà bình, lợi ích của nhân dân mỗi nước, cũng như của khu vực và thế giới.

Khổng Hà