Theo đó, 100% các Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức triển khai tài liệu sinh hoạt Đoàn tháng 3/2020, trong đó lồng ghép triển khai các chỉ đạo của BCA và BGĐ về phòng chống dịch bệnh COVID-19; Xem phim tuyên truyền 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Tỉnh Đoàn Đồng Nai triển khai; Tổ chức thi tìm hiểu về 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hình thức thi qua Group Zalo Đoàn Thanh niên của các cơ sở Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn đăng tải từng câu hỏi (gồm 5 câu hỏi) và ghi nhận thành tích 3 đoàn viên thanh niên trả lời nhanh nhất để xác định người chiến thắng.

Chi đoàn phòng An ninh đối nội tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xem phim tuyên truyền 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về đổi mới hình thức sinh hoạt đoàn, Đại úy Huỳnh Minh Đức, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc đổi mới hình thức sinh hoạt đoàn là rất cần thiết để phù hợp với tình hình hiện nay. Hình thức này tránh tụ tập đông người, phòng tránh được sự lây lan của dịch bệnh. 

Đoàn viên, thanh niên Liên Chi đoàn phòng Công tác đảng, công tác chính trị và phòng Thanh tra tham gia thi qua Group Zalo tìm hiểu về 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đồng thời, vẫn đảm bảo được các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh năm 2020; đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dịp này, các Chi đoàn cơ sở cũng đã tổ chức các hoạt động như: Kiện toàn BCH Đoàn các cấp, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trao quyết định trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên.

Hoàng Lan