Dự buổi lễ gồm 120 đại biểu là Chủ tịch, Bí thư, Trưởng Công an xã và cán bộ phụ trách chuyên đề Nông thôn mới của 36 xã thuộc 16 huyện đăng ký cam kết về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo tăng cường củng cố hệ thống chính trị và triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, bám sát tiêu chí 19.2: “xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”. 

Đại tá, Hồ Văn Tứ - PGĐ Công an tỉnh phát biểu khai mạc, chỉ đạo buổi lễ.

Tuy vậy trong thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền một số địa phương coi trọng các tiêu chí cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhưng thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện tiêu chí 19.2, phó mặc trách nhiệm cho lực lượng Công an. 

Do đó, một số nội dung cụ thể hoá tiêu chí 19.2 chưa đạt, hoặc đạt nhưng không cao, thiếu bền vững, tình hình tiềm ẩn phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ xét duyệt, thẩm định và về đích nng thôn mới của địa phương.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 02 ngày, các đại biểu sẽ được lãnh đạo các phòng nghiệp  vụ của Công an tỉnh truyền đạt, trao đổi một số chuyên đề chính như: vai trò trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phục vụ xây dựng nông thôn mới; công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; các nội dung, quy trình xây dựng khu dân cư, xã đạt chuẩn về “an toàn về ANTT”, giải pháp chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ an yêu cầu các đại biểu tham gia tập huấn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần gương mẫu, khắc phục mọi khó khăn, kết hợp lý luận và thực tiễn để tiếp thu đầy đủ các nội dung liên quan phục vụ cho công tác tại địa phương trong thời gian tới; các đồng chí giáo viên truyền đạt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu đổi mới nội dung bài giảng đảm bảo chất lượng.

Thông qua lớp tập huấn lần này sẽ là dịp để các đại biểu cốt cán ở các địa phương có thể tra đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện tiêu chí 19.2 ở cơ sở, tạo điều kiện để cấp uỷ chính quyền các địa phương phấn đấu đưa địa phương mình về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Đức Vũ