Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải cho biết: Khi mới triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm của tỉnh còn khá thấp (năm 2001 bình quân tiêu chí đạt 6,5 tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 51 xã đạt dưới tiêu chí; có 26 xã đạt tiêu chí về thu nhập, 36 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo). 

Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã đạt dưới 6 tiêu chí.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư tỉnh ủy Phủ Thọ Hoàng Dân Mạc đến thăm trang trại trồng cam tại xã Y Sơn, huyện Hạ Hoà.

Đối với những xã khó khăn trong việc hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã đưa ra giải pháp xây dựng khu dân cư nông thôn mới, từ đó hiện thực hóa việc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại những xã khó khăn và đảm bảo không có tình trạng nợ công, nợ đọng trong xây dựng cơ sở vật chất theo các tiêu chí đề ra.

Ghi nhận nỗ lực của toàn tỉnh Phú Thọ trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá: kết quả xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh Phú Thọ cho thấy sự nỗ lực của toàn tỉnh trong việc quyết tâm xây dựng nông thôn mới. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, mặc dù là tỉnh miền núi, nhưng hiện nay với quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh, hệ thống đường giao thông trên địa bàn đã được đảm bảo, sản xuất trên địa bàn phát triển, đời sống người dân được nâng lên, an ninh trật tự, môi trường vệ sinh, trình độ dân trí và sức khỏe của nhân dân được cải thiện, đây chính là minh chứng cho quá trình xây dựng nông thôn mới tại Phú Thọ ngày càng đi vào thực chất.

Để hoàn thành mục tiêu 124/247 xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo hướng phù hợp với điều kiện của xã, huyện, tỉnh để từ đó nhân dân thấy được 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới là vì lợi ích của nhân dân, chăm lo cho nhân dân nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Cùng với đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng tỉnh cần tiếp tục ưu tiên phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ thông qua việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích người dân chăn nuôi, trồng trọt. Từ đó đảm bảo sản phẩm nông nghiệp cung cấp đủ cho địa bàn, đồng thời có điều kiện giao thương và xuất khẩu. 

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, làm việc tại huyện Hạ Hòa, thăm trang trại trồng cam, nhà văn hóa và một số cơ sở hạ tầng của xã Y Sơn (huyện Hạ Hòa) – xã về đích nông thôn mới năm 2017; Tới thăm, trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho bà con trên địa bàn xã Hiền Lương, Vô Tranh, Vân Khên (huyện Hạ Hòa) và trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Anh Minh - Diệp Vinh