Đợt tập huấn này được chia thành hai lớp, kéo dài từ ngày 2-10 đến hết ngày 13-10 nhằm giúp cho cán bộ chiến sỹ ôn lại các quy định về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành điều lệnh CAND trong đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Rèn luyện các tư thế võ thuật trong CAND.

Cũng tại đợt tập huấn này, Phòng Điều lệnh, quân sự, võ thuật thuộc Cục công tác chính trị đã chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, phân công cán bộ hướng dẫn, thực hành và chuẩn bị nội dung kiểm tra. Ngoài ra còn phải chuẩn bị thao trường, bãi tập để cán bộ chiến sỹ có đầy đủ các điều kiện tập luyện.

Đức Cương