Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó Trưởng Ban tổ chức tập huấn Bộ Công an, cho biết: Tổ chức lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng thực hành về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND và nâng cao trình độ về quân sự, võ thuật để tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu tại lớp tập huấn.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị, tổ chức tập huấn điều lệnh và bắn súng quân dụng năm 2015 phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chất lượng hiệu quả cao.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn gương mẫu thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND và thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ quân sự, võ thuật, thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo; công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật phải luôn được gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng lực lượng CAND…

Đức Mừng