Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Công an chủ trì lễ khai mạc.

Trung tướng Lê Văn Đệ khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Trung tướng Lê Văn Đệ khẳng định, lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp và cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng thực hành về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND và nâng cao trình độ về quân sự, võ thuật để tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo tập huấn điều lệnh, bắn súng quân dụng Bộ Công an đề nghị, các đồng chí lãnh đạo tham dự tập huấn lần này chú trọng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt các nội dung, chương trình tập huấn đảm bảo nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Sau đợt tập huấn cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tốt công tác tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật theo quy định của Bộ Công an, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tính chất, yêu cầu nhiệm vụ công tác của từng đơn vị; nhằm giáo dục, rèn luyện CBCS giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành điều lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nâng cao năng lực, khả năng công tác, chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với lãnh đạo Công an các cấp phải coi trọng và tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn; kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các Tổ, Đội chuyên trách và bán chuyên trách về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật ở Công an các địa phương để đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Diễn ra trong hai ngày 14 và 15-9, ngoài việc được giới thiệu những nội dung sửa đổi, bổ sung của các Thông tư của Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND, học viên lớp tập huấn sẽ được thực hành các động tác chào; cách nhận báo cáo và ra chỉ thị, mệnh lệnh trong điều lệnh đội ngũ; được thực hành một số nghi lễ; được giới thiệu cách sử dụng, bảo quản và quy tắc bắn một số loại súng quân dụng; luyện tập và thực hành bắn súng ngắn…

Quỳnh Vinh