Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các quan điểm về khái niệm an ninh chủ động, các nội dung của an ninh chủ động cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ của lực lượng an ninh nói chung và lực lượng an ninh Công an tỉnh nói riêng.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã đưa ra một số nội dung khái quát về vấn đề an ninh chủ động, mà lực lượng an ninh Công an tỉnh cần đặc biệt quan tâm, chú trọng nhằm góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới.

Phương Huyền