Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục C66 cho biết, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được xác định là công tác quan trọng hàng đầu của lực lượng PCCC, góp phần to lớn làm thay đổi nhận thức và hành động của người đứng đầu, người dân đối với công tác PCCC và CNCH.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh phát biểu khai mạc

Chỉ tính riêng năm 2015, đã có trên 12.375 tin, bài, phóng sự về PCCC được xây dựng, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng gần 3 lần so với năm 2012 (12.375/4249 tin, bài, phóng sự). Điều này cho thấy sự quan tâm của báo chí và công chúng, sự tác động, lan tỏa của công tác PCCC đối với đời sống xã hội…

Quang cảnh lớp tập huấ
Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều nhà cao tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh… được xây dựng và đưa vào hoạt động, sẽ tác động làm gia tăng số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Do đó, việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền là vấn đề cần thiết, cấp bách của lực lượng PCCC. Giảng viên lớp tập huấn là những người thầy, những nhà báo có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn, chia sẻ cho CBCS PCCC kỹ năng cơ bản để làm chủ phương tiện, cách xây dựng tin, phóng sự báo chí và tổ chức thông tin, truyền thông một cách hiệu quả về PCCC, CNCH.

Minh Hiền