Sau gần 5 năm thành lập, cùng với sự lớn mạnh của Cảnh sát PC&CC Thành phố, lực lượng Tham mưu Cảnh sát PC&CC Thành phố đã có bước phát triển mới. 

Theo đó, Phòng Tham mưu có 5 đội trực thuộc, cấp phòng có 23 đội với tổng số trên 200 CBCS đã nỗ lực, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, về trang thiết bị phục vụ công tác… bước đầu khẳng định được vị trí quan trọng trong toàn bộ các mặt hoạt động của lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô. 

Quang cảnh khai giảng lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, CBCS được nghe về tình hình thế giới, khu vực và dự báo các vấn đề chiến lược liên quan đến An ninh quốc gia; tình hình và nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an trong tình hình mới; một số vấn đề cơ bản về công tác tham mưu CAND trong tình hình mới; kỹ năng viết tham luận, bài phát biểu cho lãnh đạo; tổ chức công tác thông tin, phân tích dự báo tình hình, tham mưu đề xuất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy trong CAND… 

Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 7 đến 10-6.

M.Hiền