Tham dự tập huấn có 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Lớp tập huấn tập trung nghiên cứu, thảo luận 5 chuyên đề: công tác phòng, chống tội phạm tiền giả, đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ trong tình hình hiện nay; triển khai một số vấn đề cần chú ý trong công tác chỉ đạo, phối hợp điều tra, xử lý và những vấn đề có liên quan đối với loại án tiền giả; khái quát về yếu tố bảo an và cách nhận biết tiền thật, giả của tiền VND; kiến thức chung về bảo an và phương pháp nhận biết tiền giả của các loại ngoại tệ và công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tiền giả, hợp tác quốc tế trong tình hình hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với tội phạm tiền giả. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ.

Hà Tâm