Theo Trung tá Công Thanh Thảo, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn CAND, Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII được thông qua tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với nhiều điểm mới nổi bật...

Trung tá Công Thanh Thảo, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn CAND khai mạc buổi tập huấn.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt những điểm mới quan trọng của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và hướng dẫn thi hành Điều lệ.
Các đại biểu tham dự tập huấn.

Qua đây, kịp thời triển khai việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII trong các cấp Công đoàn CAND và đến từng đoàn viên công đoàn trong CAND đảm bảo việc tổ chức hoạt động, công tác công đoàn trong CAND đúng quy định, quy trình, nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn CAND và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam truyền đạt những điểm mới quan trọng của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và hướng dẫn thi hành Điều lệ mới.

Tâm Minh