Với mục tiêu xây dựng lực lượng Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Bộ Công an giao cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an 63 địa phương tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ PCCC và CNCH cho Công an cấp xã. 

Việc tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Công an cấp xã trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại địa phương; làm tốt phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ); trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho lực lượng Công an cấp xã, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ và tai nạn, sự cố xảy ra tại địa bàn cơ sở. Đây là lớp tập huấn mẫu, triệu tập đại diện lãnh đạo đơn vị địa phương cùng tham dự để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. 
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Đỗ Minh Dũng phát biểu tại lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, học viên sẽ được trao đổi những chuyên đề: Tổng quan về công tác PCCC và CNCH; thực trạng công tác quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương ; công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; hướng dẫn trang bị và thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu.

Công an xã được trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khẳng định việc trang bị những kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng Công an cấp xã là rất quan trọng, cần thiết. Đồng chí yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học; đồng thời tin tưởng rằng, sau lớp tập huấn, các học viên sẽ vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị để chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời hướng dẫn các cơ sở, khu dân cư trên địa bàn quản lý, nắm được các quy định của pháp luật, kỹ năng xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn sự số để giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại do cháy gây ra…


Hiền - Quang