Tại buổi tập huấn, cán bộ của Cục Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn quy trình sử dụng phần mềm xử lý vi phạm, cách thức nhập dữ liệu cũng như giải thích những điểm mới, quan trọng trong sử dụng phần mềm xử lý vi phạm có kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đảm bảo việc nhập biên bản, ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ luôn chính xác, công khai, minh bạch. 

Người dân vi phạm chỉ cần sử dụng máy tính, điện thoại có kết nối mạng Internet, truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, vào mục “Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”, khai báo thông tin gồm số biên bản vi phạm hành chính, họ tên, điện thoại, địa chỉ, hành vi vi phạm và chọn tài khoản ngân hàng để nộp phạt. 

Sau đó, người vi phạm được nhận biên lai nộp phạt điện tử, thay vì phải trực tiếp đến nhận quyết định xử phạt mới biết số tiền phải đóng phạt và đến kho bạc nộp như trước đây…                                                                           

Các đại biểu tham dự tập huấn
Phạm Công