Tham gia lớp tập huấn có 138 học viên là CBCS thuộc Phòng CSGT Công an các tỉnh khu vực phía Nam.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được giới thiệu về các nội dung Luật Giao thông đường thủy nội địa; các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng CSGT đường thủy; công tác tìm kiếm phương tiện, người bị nạn trên đường thủy; kiểm tra khả năng bơi lội của các học viên…

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho CBCS những vấn đề cơ bản trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, giúp cán bộ tuần tra kiểm soát có đủ nhận thức, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh lễ tập huấn Cảnh sát tuần tra, kiểm soát đường thủy

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 15-5 đến ngày 21-5.

Hải Âu