Các học viên sẽ được tập huấn nhiều nội dung như: điều khiển phương tiện xuồng máy CAND cập mạn, kiểm tra phương tiện vận tải, khả năng bơi lội, các kĩ năng tìm kiếm cứu nạn…. nhằm trang bị cho cán bộ làm công tác tuần tra kiểm soát đường thuỷ những vấn đề cơ bản trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, giúp cán bộ tuần tra kiểm soát có đủ nhận thức, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Các học viên dự lớp tập huấn sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ công tác TTKS và cũng là cơ hội để các học viên các địa phương học tập, giao lưu vùng miền, trao đổi kinh nghiệm công tác.

Một điểm mới của lớp tập huấn lần này là bên cạnh việc trang bị những vấn đề cơ bản trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, các học viên dự lớp tập huấn còn được đào tạo các kỹ năng tìm kiếm, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó với các sự cố đột xuất trên đường thủy.

Thời gian diễn ra lớp học từ ngày 17-4 đến ngày 21-4

PA