Đây là phần thưởng xứng đáng thể hiện sự ghi nhận vị trí, vai trò và những cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ Pháp chế CAND không chỉ trong năm 2017 mà trong cả giai đoạn vừa qua vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp họp triển khai công tác xây dựng các dự án Luật trong CAND

Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cho biết: Năm 2017 là một năm đáng nhớ đối với những người làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trong CAND.

Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 1-8-2017 của  Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, lực lượng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp và đạt hiệu quả cao trên tất cả các mặt công tác.

Công tác xây dựng, thẩm định, tham gia ý kiến văn bản quy phạm pháp luật đã luôn đạt chất lượng, hiệu quả cao góp phần bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật khi được ban hành đạt chất lượng, khả thi, hợp hiến, hợp pháp.

Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo và trình Quốc hội thông qua các dự án Luật Cảnh vệ, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tham gia xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật này. 

Hiện nay, đơn vị đang chủ trì và tham gia xây dựng các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự; Luật an ninh mạng; Luật bảo vệ bí mật nhà nước dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2018, 2019. 

Đơn vị cũng đã tham mưu giúp lãnh đạo Bộ hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật CAND (sửa đổi) để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội trình Chính phủ thông qua.

Bên cạnh đó, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã chủ trì, tham gia xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành các luật, đặc biệt là các luật, bộ luật thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 như: Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.

Tính đến hết năm 2017, Đơn vị đã trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành; thẩm định 78 văn bản, tham gia ý kiến gần 600 lượt văn bản và chuẩn bị ý kiến thành viên Chính phủ trên 200 văn bản. 

Trong lĩnh vực pháp luật quốc tế, Đơn vị đã chủ trì giúp lãnh đạo Bộ báo cáo cơ quan có thẩm quyền hoàn thành thủ tục phê chuẩn 9 hiệp định, phê duyệt 1 hiệp định, tổ chức ký 4 hiệp định, tổ chức đàm phán 2 hiệp định, chuẩn bị tổ chức đàm phán 1 hiệp định và hoàn thành thủ tục đề xuất đàm phán 10 hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và các nước.

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Cục đã chủ động tham mưu với Bộ phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2017. 

Đây là năm thứ hai Bộ Công an thực hiện việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính, có ý nghĩa giúp cho từng Công an đơn vị, địa phương nhìn nhận, đánh giá chính xác công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương mình để có giải pháp đẩy mạnh, phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại, hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo

Để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn đạt hiệu quả, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được Đơn vị chú trọng, cùng với công tác chính trị, hậu cần đạt được nhiều kết quả tốt; tổ chức bộ máy của đơn vị được củng cố và duy trì ổn định; đội ngũ cán bộ từng bước được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. 

Những kết quả nêu trên đã góp phần cùng toàn lực lượng CAND thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong năm 2017. 

Hiếu Quỳnh