Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng chủ trì buổi lễ.

GS.TS, Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ trao tặng

Dự buổi lễ, về phía đại biểu Bộ Công an có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Tấn Tới. 

Về đại biểu Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật có đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập; đồng chí PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản.

Đồng chí Phạm Chí Thành phát biểu tại lễ trao tặng

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chí Thành trân trọng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước”  tặng GS.TS, Bộ trưởng Tô Lâm và tặng đồng chí Bộ trưởng sách của Nhà xuất bản. Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” tặng đồng chí Phạm Chí Thành.

GS.TS, Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" tặng đồng chí Phạm Chí Thành

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, trân trọng cảm sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đối với lực lượng CAND…

Đồng chí Phạm Chí Thành trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước" tặng GS.TS, Bộ trưởng Tô Lâm

GS.TS, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, nhận thức được tầm quan trọng của công tác xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật trong việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và bản lĩnh chính trị của CBCS CAND, thời gian qua, công tác biên soạn, xuất bản sách, tài liệu phục vụ triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch… luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trong CAND. 

Nhiều ấn phẩm quan trọng của ngành, của các đơn vị và cá nhân trong ngành Công an đã nhận được sự góp ý hoàn thiện bản thảo, biên tập và xuất bản theo một quy trình hết sức nghiêm túc, chặt chẽ của các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Phạm Chí Thành trao sách của Nhà xuất bản tặng đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an

GS.TS, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian qua, sự phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đơn vị của Bộ Công an ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. 

Trước yêu cầu của tình hình mới, GS.TS, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đơn vị cần tiếp tục phát huy những sáng kiến nhằm đẩy mạnh việc phối hợp, hợp tác, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

GS.TS, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Phạm Chí Thành cùng các đại biểu tại Lễ trao tặng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chí Thành nêu rõ, những năm qua, Nhà xuất bản đã tổ chức biên tập, xuất bản và cho ra mắt bạn đọc nhiều ấn phẩm quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các chuyên gia trong ngành Công an về những vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, được bạn đọc đánh giá cao. 

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của CBCS CAND, đồng chí Phạm Chí Thành nhấn mạnh, thời gian qua, Nhà xuất bản đã biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; chủ động phối hợp với các học viện, viện nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị, các chuyên gia của Bộ Công an xây dựng đề tài, xuất bản và phát hành nhiều cuốn sách có giá trị. 

Đánh dấu cho sự phối hợp chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả giữa Nhà xuất bản với Bộ Công an và các đơn vị của Bộ Công an… có Hội thảo khoa học, biên tập và xuất bản một số ấn phẩm quan trọng của Bộ Công an, tiêu biểu như cuốn sách: Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 – 2015). Cuốn sách vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết lời tựa.

Nhiều ấn phẩm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an được biên soạn công phu và được triển khai biên tập – xuất bản tại Nhà xuất bản theo một quy trình khoa học, nghiêm túc, chặt chẽ, trong đó có nhiều ấn phẩm có giá trị của đồng chí Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đó là niềm vinh dự đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thể hiện sự tin tưởng của lực lượng CAND nói chung và của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nói riêng đối với Nhà xuất bản.

Đồng chí Phạm Chí Thành cho biết, năm 2020, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Nhà xuất bản. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho các tập thể, đơn vị và cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xuất bản, in, phát hành của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của Nhà xuất bản. 

Từ những đóng góp quan trọng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đối với công tác xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tự hào được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” tặng đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm. 

Việc trao Kỷ niệm chương là sự trân trọng và đánh giá cao vai trò của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đối với sự nghiệp xuất bản, in, phát hành sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước và sự phát triển của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.


Minh Hiền