Chiều 13-10, UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết: Đã tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2006 – 2016.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 137 mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự được triển khai, nhân rộng tại 767 cơ quan, doanh nghiệp, trường học và địa bàn thôn, khu phố với số lượng thành viên tham gia hơn 11.000 người. Trong đó, nhiều mô hình hay với cách làm sáng tạo, bám sát thực tiễn đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng nông thôn mới của địa phương như: Mô hình “Tổ thanh long tự quản, tự phòng an toàn về ANTT” tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT” tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình”…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình Thuận đã tuyên dương 99 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho 60 cá nhân.

Bích Thuận-Thành Long