Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu các đơn vị trong CAND cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị. 

Tăng cường đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ, tập trung nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật ATVSLĐ và kỹ năng làm việc cho CBCS, công nhân Công an, nhất là những người trực tiếp làm việc trong điều kiện, môi trường có tính đặc thù cao.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi Lễ.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đơn vị ký Giao ước thi đua thực hiện Tháng an toàn, vệ sinh lao động.

Đảm bảo trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, các loại thuốc thiết yếu, phương tiện sơ, cấp cứu, cứu hộ cần thiết để phòng ngừa, đối phó, ứng cứu sự cố và tai nạn lao động trong quá trình làm việc...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ động, đề xuất kiểm tra chấn chỉnh những vi phạm về ATVSLĐ tại Công an các đơn vị, địa phương. Các đơn vị duy trì công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị, thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và cháy nổ…

Hiếu Quỳnh