Theo Thượng tá Lê Công Tôn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh, căn cứ Luật căn cước công dân; Quyết định số 446 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân (CMND); kế hoạch 4271 của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an về chuyển đổi chức năng của hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CMND sang sản xuất, cấp, quản lý CCCD, Công an tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cấp, quản lý thẻ CCCD.

Trong đó, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phần mềm của hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CMND hiện nay theo các quy định của pháp luật về CCCD, thực hiện cấp thẻ CCCD tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an 14 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Việc triển khai việc cấp thẻ CCCD cho người dân diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, tránh phiền hà.

Trong đó, phân công rõ trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương. Từ ngày 26-12-2015, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an 14 huyện, thị xã, thành phố dừng tiếp nhận hồ sơ CMND 12 số. Đồng thời, xử lý phê duyệt, tạo yêu cầu cấp xong đối với các hồ sơ đã thu nhận, thực hiện xong trước ngày 30-12-2015.

Đồng thời, đơn vị phân công cán bộ trực tiếp làm công tác cấp, quản lý thẻ CCCD tham gia tập huấn lớp chuyển đổi dữ liệu của hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CMND 12 số sang cấp, quản lý CCCD do Bộ Công an tổ chức.

Công an các đơn vị, địa phương đã bố trí cán bộ phối hợp với Cục đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an thực hiện cập nhật phần mềm chuyển đổi chức năng từ cấp, quản lý CMND sang cấp, quản lý thẻ CCCD trên hệ thống. Tổ chức thực hiện cấp, quản lý thẻ CCCD trên địa bàn từ ngày 3-1-2016. Công an các đơn vị, địa phương chủ động in tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác.

 Niêm yết công khai các quy định về thủ tục, quy trình, thời gian, lệ phí cấp thẻ CCCD tại các địa điểm tiếp dân. Phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền các quy định mới về cấp, quản lý thẻ CCCD để người dân biết, thực hiện.

Theo Thượng úy Nguyễn Bỉnh Luân, Phó Đội trưởng Đội Quản lý hộ khẩu – CMND, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, trung bình mỗi ngày, Trung tâm CCCD tiếp nhận 100 lượt người đến đăng ký thực hiện cấp, đổi thẻ CCCD. Do số lượng hồ sơ đăng ký nhiều, cán bộ chiến sỹ phải làm thêm ngoài giờ hành chính. Ngày thứ 7, chủ nhật, cán bộ chiến sỹ đến đơn vị để xem xét, sàng lọc lại các hồ sơ trước khi chuyển lên các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. 

Đăng Hùng