Trả lời: Theo quy định, bạn có hộ khẩu ở đâu thì sẽ làm thẻ Căn cước công dân tại đó. Nếu hộ khẩu của bạn ở Hà Nam thì bạn sẽ phải về Hà Nam để làm thẻ Căn cước công dân, không thể làm tại Hà Nội. Đối với trường hợp đã có chứng minh nhân dân 9 số thì không phải đổi sang chứng minh nhân dân 12 số nữa. 

Bởi lẽ, từ ngày bắt đầu cấp thẻ Căn cước công dân thì cơ quan Công an cũng sẽ ngừng cấp chứng minh nhân dân 12 số. Bạn có thể dùng chứng minh nhân dân 9 số đến khi hết hạn hoặc đến lực lượng Công an xin giấy xác nhận về việc thay đổi số chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân.

Ban Bạn đọc