Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Uỷ viên Đảng uỷ CATW, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ CATW chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBKT Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND; các đơn vị chức năng trực thuộc Đảng bộ CATW và Tổng cục Chính trị CAND…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm cho biết: UBKT Đảng uỷ CATW và UBKT đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ CATW đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác đề ra. 

Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các thông báo, kiến nghị của tổ chức đảng cấp trên; việc thi hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; công tác thi đua khen thưởng bậc cao và thực hiện quy chế nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy.

Toàn cảnh hội nghị

Về tình hình đơn thư tố cáo, tính đến ngày 15/6/2016, UBKT Đảng uỷ CATW nhận được 41 lượt đơn tố cáo, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó số đơn phải giải quyết giảm 237%. UBKT Đảng uỷ CATW đã tập trung giải quyết nhiều vụ việc, đơn thư tố cáo phức tạp, kéo dài, giúp ổn định nội bộ đơn vị. 

Công tác phối hợp với UBKT các tỉnh, thành uỷ đã đạt được những kết quả tích cực trong cung cấp, trao đổi thông tin về bổ nhiệm, khen thưởng… Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết đơn thư tố cáo được thực hiện đúng quy trình, quy định… Qua đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo UBKT Trung ương phát biểu ý kiến

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với công tác xây dựng Đảng, đồng thời chú trọng việc "đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng".

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác công an năm 2016 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện tốt các công tác trọng tâm.

Trước hết là nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các quy định, hướng dẫn mới của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra với tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND. “Tập trung kiểm tra những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra sai phạm, trọng tâm là đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng lưu ý việc tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định không để tồn đọng; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát…

Quỳnh Vinh