Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia các ý kiếm tham luận nhằm đánh giá lại, đưa ra những vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đưa ra những biện pháp, cách làm hay vào dự thảo quy chế phối hợp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Các đại biểu cũng đã nêu ý kiến, những kiến nghị, đề xuất về công tác xây dựng đảng hiện nay.

Quang cảnh hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Các đại biểu nhận Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATW đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với các UBKT tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh Khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ tới cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và giải quyết dứt điểm một số vụ việc, kế hoạch kiểm tra theo chương trình công tác, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng, hiệu quả cao.

Tiếp tục củng cố, nghiên cứu đề xuất ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, bố trí cán bộ, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ, cán bộ làm công tác kiểm tra đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ mới; chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những vấn đề phức tạp, bức xúc… Về những kiến nghị, đề xuất của UBKT Đảng ủy các địa phương, đoàn sẽ tập hợp, báo cáo Đảng ủy CATW xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, UBKT Đảng ủy CATW cũng đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp với UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương Khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Văn Thành