Tham dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Công Viên, Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATW, đồng chí Vũ Thị Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương I (Uỷ ban KTTW), lãnh đạo một số Tổng cục, vụ, cục Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình.

Các đại biểu trao đổi ý kiến bên lề Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III-2014.

Hội nghị đã thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng quý III-2014 của UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương. Trong quý III, UBKT Đảng ủy CATW đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước và lực lượng Công an về công tác tuyển sinh hệ sau đại học và hệ vừa học vừa làm vừa học đối với Đảng ủy T31, T32, T47, T48. Giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy CATW từ năm 2011 đến năm 2013 đối với Đảng ủy Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II..

Trong quý III, UBKT Đảng ủy CATW cũng đã triển khai và thực hiện 2 kế hoạch giám sát chuyên đề gồm: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khắc phục thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục VIII. Giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của lực lươgj Công an trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục V và V11.

Các đại biểu tham dự Hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng ủy CATW chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình.

UBKT Đảng ủy CATW cũng đã tiến hành cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương làm việc ở một số tỉnh, thành địa phương, thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Công Viên khẳng định: Sau các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, UBKT Đảng ủy CATW đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an chỉ đạo các cấp ủy thực hiện một số vấn đề về công tác cán bộ, công tác hậu cần, tài chính.

Trong quý IV-2014, UBKT Đảng ủy CATW tiếp tục rà soát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 và các vụ việc đã triển khai từ quý III-2014, triển khai và hoàn thành sớm nhất theo đúng kế hoạch. Hoàn thành báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng 30 năm đổi mới, báo cáo tổng kết công tác giám sát Đảng từ năm 2006 đến nay… Đồng thời triển khai và hoàn thành kế hoạch theo chương trình công tác đã đề ra và phục vụ các kế hoạch giám sát, kiểm tra của UBKT Trung ương và UBKT Đảng ủy CATW

Sông Lam