Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức nhiều chương trình tọa đàm, tập huấn chuyên sâu, gắn thực hiện Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; tổ chức kiểm tra triển khai thực hiện Cuộc vận động tại các đơn vị cơ sở.

Nhiều địa phương đã có những mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động, như phong trào “3 giỏi, 4 tốt”; “Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy thân thiện, vì nhân dân phục vụ”...

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Qua 1 năm thực hiện, cuộc vận động đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi CBCS. Những vi phạm về an toàn PCCC được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Những vụ cháy, nổ xảy ra được kịp thời giải quyết, tổ chức cứu chữa hiệu quả góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, tạo dựng hình ảnh người CBCS Cảnh sát PCCC dũng cảm, tận tụy, tận tâm với công việc, vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích, kết quả mà lực lượng Cảnh sát PCCC đã đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đề nghị, thời gian tới để việc thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị, quán triệt Đề cương tuyên truyền về Cuộc vận động gắn với học tập tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; xây dựng các công trình, phần việc, mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao….

Tổ chức thi tìm hiểu, sân khấu hóa tuyên truyền về Cuộc vận động, xây dựng hình ảnh người Cảnh sát PCCC thân thiện, ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, tích cực, chủ động trong công tác phòng và chữa cháy; kịp thời phát hiện biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, đồng thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra CBCS vi phạm.

M.Hiền