Tham dự có Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chuyên gia cao cấp của Học viện...

Để cuộc vận động đạt hiệu quả, Đảng ủy - Ban giám đốc Học viện Chính trị CAND đã đề ra nhiều giải pháp với nội dung cụ thể, hiệu quả, thiết thực.

Các đơn vị thuộc Học viện Chính trị CAND ký giao ước thi đua.
Đại diện BTV Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ” tặng các đồng chí lãnh đạo của Học viện.

Trong đó tập trung tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và học viên.

Đề cao ý thức phục tùng tổ chức, kỷ luật, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, thực hiện nếp sống văn minh; nêu gương về lối sống lành mạnh và quan hệ ứng xử văn hoá. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Các đơn vị trong Học viện đã ký kết giao ước thi đua, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.  

Nhân dịp này, đại diện Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho đồng chí Trương Giang Long, đồng chí Đinh Ngọc Hoa và đồng chí Nguyễn Trọng Đạo..

Lưu Hiệp