Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Sáu điều Bác dạy, Công an Hậu Giang nói chung, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh nói riêng, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy về Tư cách người Công an cách mệnh (11-3-1948 – 11-3-2018); 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018) và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 527 của Đảng ủy Công an tỉnh về phong trào thi đua “Rèn đức, luyện tài” năm thứ 4. Mỗi CBCS làm công tác tham mưu Công an Hậu Giang thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

CBCS Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang, xử lý thông tin chuyên môn.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang, năm 2017, lực lượng tham mưu Công an các cấp trong tỉnh chủ động đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an cấp huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành trên 80 văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành trên 500 văn bản chỉ đạo nhiệm vụ công tác Công an; 253 văn bản chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tham mưu tổ chức ký trên 10 quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các phòng, ban cùng cấp và các đơn vị giáp ranh trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; ban hành hàng trăm văn bản trao đổi, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và văn bản thỉnh thị, trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an trong chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ công tác Công an...

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lực lượng Tham mưu đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết 527 về việc xây dựng phong trào thi đua “Rèn đức, luyện tài” trong Công an tỉnh; tham mưu Công an tỉnh ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức và tiêu chí đánh giá kết quả công tác của CBCS Công an tỉnh... 

Quy định này như là cẩm nang góp phần xây dựng, củng cố lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Năm 2017, đã tham mưu tổ chức cho 100% đảng viên kiểm điểm “Tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phát động và ký giao ước thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy về Tư cách người Công an cách mệnh và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc...

 “Bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, lực lượng Tham mưu Công an Hậu Giang còn chú trọng tham mưu thực hiện tốt chế độ chính sách và an sinh xã hội. Huy động các nguồn lực tham gia hoạt động phúc lợi xã hội; quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; triển khai xây dựng, sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội; trợ cấp khó khăn đột xuất… với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai hàng chục lượt hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, tặng hàng trăm phần quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Hậu Giang trong lòng người dân”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, chia sẻ thêm.

Với những thành tích đạt được, năm 2017, Phòng Tham mưu Công an Hậu Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 5 năm liên tiếp được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; Đội tham mưu tổng hợp Công an các địa phương trên 10 lần đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng…

Đức Văn