Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) của đất nước cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và áp lực lớn hơn so với năm 2016. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị rất cao, lực lượng CAND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những mặt công tác nổi bật là: Năm 2017, lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, TTATXH. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế…

Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt, đã bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng, đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và an ninh tại các địa bàn trọng điểm.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Các lực lượng đã điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, TTATXH có chuyển biến tích cực. Lực lượng Công an đã mở các cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động với tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em. 

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại Hội nghị

Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%. 

Phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 3.945 vụ buôn lậu; 604 vụ trốn thuế; 19.397 vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma túy với 32.950 đối tượng…

Lực lượng Công an đã phối hợp với các cấp, các ngành, triển khai thường xuyên, quyết liệt các giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý cư trú của người nước ngoài; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. 

Tình hình trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến rõ nét, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (năm 2017, xảy ra 20.061 vụ, giảm 6,32%, làm chết 8.267 người, giảm 4,33%, bị thương 17.036 người, giảm 10,81% so với năm 2016); phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường (đã kiểm tra, xử lý 20.405 trường hợp vi phạm về phòng cháy; trực tiếp cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy 5.027 vụ).

Năm 2017, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có 109.206 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng. Đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, năm qua có 8 đồng chí anh dũng hy sinh, 280 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ.

Năm 2018, Đảng ủy CATW đã xác định công tác Công an phải đạt được mục tiêu như sau: Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì dân phục vụ... 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Tạo chuyển biến tích cực về TTATXH; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các băng, nhóm tội phạm, không để tội phạm “lộng hành”; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Chấp hành nghiêm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm, phấn đấu tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2018 là: "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"…

Anh Hiếu- Việt Hưng