Đặc biệt, ngày 11-3-1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai – Giám đốc Công an Khu XII, Người có nêu Sáu điều về “Tư cách người Công an cách mệnh”, trong đó chỉ rõ phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng.

Được chính thức thành lập ngày 16-2-1953 theo Sắc lệnh số 141/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành, lực lượng Cảnh vệ CAND là đơn vị đặc biệt, được giao nhiệm vụ hết sức quan trọng là trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao; các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện chính trị quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; bảo đảm an ninh, trật tự Cụm di tích lịch sử văn hoá Ba Đình. Đây là những đối tượng bảo vệ đặc biệt, có ảnh hưởng to lớn đến sự an toàn của Đảng, Nhà nước, sự tồn tại của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tuyệt đối an toàn, không được để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các thế hệ CBCS lực lượng Cảnh vệ đã ra sức thi đua, không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; trung thành tuyệt đối với sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ; sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ.

Ra đời từ chiến khu Việt Bắc, được sống và làm việc bên Bác ngay từ những ngày đầu Người về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (tháng 1/1941), được Bác trực tiếp dạy bảo, với CBCS Cảnh vệ - đó là niềm vinh dự thiêng liêng; việc học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy càng có ý nghĩa quan trọng và mang tính nhân văn sâu sắc.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ cũng như trong thời kỳ hoà bình, đổi mới và xây dựng đất nước, Sáu điều Bác dạy đã được thấm nhuần một cách tự nhiên, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của các thế hệ CBCS Cảnh vệ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân tin tưởng giao phó.

Lực lượng Cảnh vệ bảo vệ APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Những ngày đầu cách mạng và trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trường kì của dân tộc, trong điều kiện công tác, chiến đấu vô cùng khó khăn, gian khổ, thấm nhuần lời dạy của Bác, với lòng trung thành tuyệt đối “chỉ biết còn Đảng thì còn mình” cùng tài, trí và lòng dũng cảm, CBCS lực lượng Cảnh vệ đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, ngoan cường trong chiến đấu, thực hiện tốt phương châm “tuyệt đối giữ bí mật”; đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các tầng lớp nhân dân bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và cơ quan đầu não cuộc kháng chiến, các mục tiêu trọng yếu của Trung ương, Chính phủ; các sự kiện quan trọng và khách quốc tế; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tuỵ, hy sinh vì nhiệm vụ, tiêu biểu là Anh hùng - liệt sĩ Phạm Thành Lượng; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Trần Văn Nhỏ, Đoàn Phước Truyền, Trần Văn Năm, Ngô Thanh Nguyên; Phan Văn Xoàn, Hoàng Hữu Kháng… và hơn 500 CBCS của lực lượng Cảnh vệ đã anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Những tấm gương đó sáng mãi tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bằng chứng sinh động cho tinh thần sống, công tác và chiến đấu theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, đặc biệt là sau Đại hội lần thứ VI của Đảng, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng. Do yêu cầu công tác đối nội, đối ngoại, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra ngày càng nhiều ở cả trong nước và nước ngoài; Việt Nam, đất nước thanh bình và giàu lòng mến khách được chọn là nơi đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn, vinh dự đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc.

Trong bối cảnh đó, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp và đặt ra những nhiệm vụ nặng nề với công tác Cảnh vệ. Trong khi đó, khắc ghi lời Bác dạy, lực lượng Cảnh vệ đã đổi mới toàn diện các mặt công tác; đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xây dựng đội ngũ CBCS lực lượng Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, mưu trí, dũng cảm trong công tác chiến đấu, tận tuỵ với công việc, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Cảnh vệ bảo vệ APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Tính từ năm 2010 đến nay, lực lượng Cảnh vệ đã trực tiếp bảo vệ tuyệt đối an toàn 18.085 hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 1.110 cuộc mít tinh, hội nghị quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức và 974 đoàn khách quốc tế cấp cao sang thăm và làm việc tại Việt Nam; tổ chức hướng dẫn chu đáo, an toàn gần 13 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác; bảo đảm an ninh, trật tự khu vực Cụm di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình.

Đặc biệt, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc; các kỳ Bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp; lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành và các hội nghị quan trọng… Năm 2017, lực lượng Cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Thành công của lực lượng Cảnh vệ đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh vệ CAND trong lòng nhân dân và bạn bè năm châu.

Ghi nhận những thành tích đó, đơn vị đã 3 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Bằng khen và các cấp khen thưởng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác; nhiều đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở nhiều năm liền.

Đặc biệt, có 13 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng; 1 đồng chí được Bộ Công an tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND” giai đoạn 2011 - 2015. Đó là những thành tích tiêu biểu, ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của CBCS Cảnh vệ trong rèn luyện, công tác và chiến đấu.

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân tin cậy giao phó.

Đại tá Phạm Tiến Cương - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ