Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung chuyên đề về: Tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương.

Việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác…

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu đề nghị các đại biểu nắm bắt những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết của Trung ương, nhất là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI)  có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, với trách nhiệm là những cơ quan tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, các cấp ủy, đảng viên trong các Đảng bộ khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng cần nghiêm túc học tập, quán triệt, tiếp thu đầy đủ các nội dung nêu trên.

Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần căn cứ vào  chức năng, nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết vào công tác trong thời gian tới…

Anh Hiếu