Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục; Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Chi ủy, lãnh đạo cấp Phòng; Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ; Chủ tịch, Công đoàn Tổng cục và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ, chi bộ cơ sở các đơn vị…

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT CAND truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Trung tướng Lê Văn Minh nhấn mạnh: Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng cục giúp cán bộ, đảng viên  nắm vững những nội dung cơ bản và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng Nghị quyết; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ Tổng cục HCKT, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Để đảm bảo việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết nêu trên nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, Trung tướng Lê Văn Minh yêu cầu các Đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng cục tổ triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công  nhân viên nội dung Hội nghị…

Hiếu Quỳnh