Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Bảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh CSCĐ đề nghị các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt và cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị của các đơn vị trực thuộc tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và kiến thức truyền đạt của báo cáo viên. Đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc thêm để vận dụng hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu của lực lượng CSCĐ.

Thiếu tướng Phạm Văn Bảng, Phó Tư lệnh CSCĐ khai mạc hội nghị

Thiếu tướng Phạm Văn Bảng yêu cầu sau hội nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt việc học tập, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của hai Nghị quyết trong đảng bộ, đơn vị mình.

TS. Trần Hồng Hà quán triệt nội dung các nghị quyết

Các đại biểu sau đó đã được TS. Trần Hồng Hà, báo cáo viên cấp Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương truyền đạt nội dung của các nghị quyết trên.


A.Quỳnh