Lớp tập huấn được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 25 đến 29-9, với 8 chuyên đề, do lãnh đạo Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh CSCĐ; giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ truyền đạt. 

Lớp cũng sẽ tổ chức đi thực tế, về nguồn tại tỉnh Tây Ninh và thực hành các chương trình giao lưu thể thao sau mỗi buổi học; tổ chức tọa đàm, giao lưu với các thủ khoa của Trường Đại học CSND và các công dân thực hiện nghĩa vụ tại Bộ Tư lệnh thi đỗ vào các trường CAND…

Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ với các học viên lớp tập huấn

Tại Lễ khai giảng, Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ yêu cầu các học viên lớp tập huấn tập trung học tập để nắm vững các kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và cách thức tổ chức phong trào thanh niên, nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém. Đồng thời giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế để vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác Đoàn của đơn vị trong thời gian tới...

Q.Vinh