Đặc biệt, lực lượng Công an các huyện biên giới đã phối hợp tốt trong công tác địa bàn; phân tích, dự báo tình hình các loại tội phạm; chủ động phòng ngừa việc xâm canh, xâm cư, di dân tự do, xuất cảnh trái phép, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông...

Thời gian tới, để công tác phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Sở An ninh tỉnh Sê Kông ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, hai bên đã trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác; trong đó, tập trung làm tốt công tác quản lý hành chính về TTXH và tuyên truyền thực hiện tốt quy chế biên giới hai nước Việt Nam – Lào.

Đồng thời, thường xuyên duy trì công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn để giải quyết kịp thời những vụ việc nảy sinh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác quản lý, tăng cường biện pháp kiểm tra, xử lý các vi phạm lợi dụng tuyến biên giới vận chuyển, buôn bán các chất ma túy, chất nổ, hàng hóa nhập lậu qua biên giới Quảng Nam – Sê Kông.

Mai Xuân