Tham dự buổi làm việc có Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu và Phòng Công tác Đảng và công  tác chính trị Công an  tỉnh. 

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chúc mừng những người làm công tác tuyên truyền trong Công an tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị làm công tác tuyên truyền, trong đó có đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác tuyên truyền trong Công an tỉnh Đắk Nông trong việc định hướng, tuyên truyền; phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

Các Chuyên mục, Bản tin an ninh, trật tự và Trang thông tin điện tử Công an tỉnh đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh, trật tự, những chiến công, thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và biểu dương các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh đảm bảo và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo, Ban biên tập và cán bộ, chiến sỹ Chuyên mục, bản tin ANTT và Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, lực lượng làm công tác tuyên truyền trong Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần xây dựng và chuyển tải hình ảnh quê hương Đắk Nông ngày càng rộng khắp.

Minh Quỳnh – Thái Bình