Cùng thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT).

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội. 

Tại buổi thăm và làm việc, thay mặt lãnh đạo TCCT, Trung tướng Trần Quang Phương đã báo cáo kết quả hoạt động của báo chí Quân đội và công tác quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2025 trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. 

Trong những năm qua, báo chí Quân đội đã tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Thi đua Quyết thắng; tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết quân dân; góp phần làm cho những thông tin tích cực luôn là dòng thông tin chủ lưu trong dư luận, đời sống xã hội. 

Báo chí Quân đội đã chủ động đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn thông tin xấu độc, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trung tướng Trần Quang Phương báo cáo kết quả hoạt động công tác báo chí trong quân đội và quy hoạch phát triển báo chí trong Quân đội đến năm 2025.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Quân đội nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những thành tích, kết quả của các cơ quan báo chí Quân đội giành được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Báo chí Quân đội đã luôn bám sát sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự quản lý, chỉ đạo của TCCT, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần vào thắng lợi chung nhiệm vụ của Quân đội; giữ vững tính định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phản ánh trung thực, kịp thời, sinh động về mọi mặt đời sống xã hội, nhất là hoạt động quân sự, quốc phòng trong toàn quân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước và Phong trào Thi đua Quyết thắng và đi đầu trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cùng các cơ quan báo chí ngoài quân đội tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Thứ trưởng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội.

Chỉ ra một số thuận lợi và thách thức, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trong mọi hoàn cảnh, báo chí Quân đội, các nhà báo, chiến sĩ phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; giữ vững tính định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng Luật Báo chí; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, TCCT và của cấp ủy, cơ quan chủ quản báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền. 

Tuyệt đối không để xảy ra sai sót về chính trị trên các ấn phẩm báo chí; không để hiện tượng thương mại hóa xâm nhập vào các cơ quan báo chí trong Quân đội và báo chí Quân đội phải là một bộ phận chuẩn mực của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan báo chí trong Quân đội cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, tiếp cận cách thức truyền thông hiện đại. Nỗ lực tìm tòi, đổi mới, sáng tạo cả về hình thức và nội dung để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng chính trị, vừa có sức lôi cuốn, hấp dẫn. 

Cùng với đó, tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thống nhất, xuyên suốt trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả quy hoạch báo chí trong Quân đội theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Xuân Mai