PV: Thực tế theo chúng tôi được biết, trước đó, Công an tỉnh Kon Tum đã triển khai việc đưa Công an chính quy xuống một số xã trọng điểm về ANTT trên địa bàn. Đồng chí Giám đốc có thể đánh giá sơ bộ về những kết quả từ việc làm này?

Giám đốc Nguyễn Công Văn: Thực hiện Thông tư số 15/TT-BCA ngày 24-5-2010 của Bộ Công an quy định về điều động sỹ quan, hạ sỹ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, Công an tỉnh Kon Tum đã điều động nhiều lượt Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tính đến nay, đã có 40 đồng chí Công an chính quy đang đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 32 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Khi được bố trí về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, về cơ bản các đồng chí Công an chính quy đã phát huy được năng lực, kịp thời nắm bắt được tình hình và xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra ở cơ sở. Một mặt, lực lượng này đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; vận động, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy được sức mạnh của toàn dân trong công tác giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở.

Mặt khác, đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từng bước xây dựng, củng cố Công an xã vững mạnh đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu. Đặc biệt, ở các xã bố trí toàn bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thì hiệu quả, chất lượng hoạt động rất tốt.

Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Bộ Công an bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã trên địa bàn.

PV: Công an tỉnh Kon Tum là đơn vị tiên phong triển khai Kế hoạch của Bộ Công an về việc thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Giám đốc có thể chia sẻ kết quả những bước triển khai công tác này?

Giám đốc Nguyễn Công Văn: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có chủ trương thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh đã báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, qua đó đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chủ trương này của Bộ Công an ở tỉnh Kon Tum.

Và ngay sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch để cụ thể hóa chủ trương này, Đảng ủy Công an tỉnh đã ra Nghị quyết riêng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; đến ngày 17-10-2018, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Bộ Công an về việc thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hiện chúng tôi đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố triển khai nhiều nội dung có liên quan đến việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tạo sự lan tỏa và đồng thuận rất cao trong việc thực hiện chủ trương của Bộ Công an ở tỉnh Kon Tum.

Đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) về chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên CBCS tích cực ủng hộ chủ trương và tình nguyện sẵn sàng đảm nhận các chức danh Công an xã khi có yêu cầu; đồng thời, đã tiến hành rà soát, lập danh sách CBCS hiện đang công tác có đủ điều kiện về trình độ nghiệp vụ, pháp luật, có phẩm chất đạo đức và đủ khả năng để đảm nhiệm các chức danh Công an xã…

Công an tỉnh đã chủ động phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp cụ thể, đảm bảo đến hết quý I-2019, Công an tỉnh sẽ hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Công an tỉnh đang phối hợp với Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện về tình hình lực lượng Công an xã hiện nay (về số lượng, cơ cấu và trình độ đội ngũ Công an xã; cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ...); đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an chuẩn bị các nội dung có liên quan để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và các kỹ năng dân vận cho lực lượng Công an chính quy được lựa chọn để bố trí xuống xã.

PV: Việc triển khai Kế hoạch của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh hiện có thuận lợi và gặp khó khăn gì thưa đồng chí Giám đốc?

Giám đốc Nguyễn Công Văn: Việc Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lựa chọn tỉnh Kon Tum để thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh là một thuận lợi rất lớn cho địa phương khi được Bộ Công an quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đầu tư kinh phí, con người phục vụ công tác đảm bảo ANTT.

Bên cạnh đó, sự thống nhất ủng hộ và đồng thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đối với chủ trương của Bộ Công an về thực hiện thí điểm điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở tỉnh Kon Tum là điều kiện rất thuận lợi để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc đối với việc triển khai thực hiện chủ trương này.

Việc bố trí Công an chính quy tại một số xã trọng điểm, phức tạp về ANTT đã được tỉnh Kon Tum triển khai từ nhiều năm trước đây, công tác này đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần ổn định tình hình ANTT tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đây chính là cơ sở thực tiễn để đảm bảo cho việc triển khai chủ trương thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn tỉnh Kon Tum.

Bên cạnh những thuận lợi trên, việc triển khai chủ trương của Bộ Công an về thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn. Đó là việc huy động một số lượng lớn Công an chính quy xuống xã sẽ ít nhiều gây nên những biến động, xáo trộn nhất định ở địa bàn. Hầu hết CBCS được bố trí xuống xã là CBCS trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện tại của lực lượng Công an xã còn hạn chế, phần lớn Công an các xã chưa có nơi làm việc riêng, độc lập với UBND xã nên khi bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã không đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt.

Tuy nhiên, tôi cho rằng đó là khó khăn trước mắt, với sự đầu tư về cơ sở vật chất, con người, sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an, thì những khó khăn đó nhất định bị đẩy lùi, đưa công tác này vào nền nếp.

PV: Với khẩu hiệu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã phải là những CBCS sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có khả năng vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Vậy Công an tỉnh Kon Tum đã chuẩn bị các bước này như thế nào?

Giám đốc Nguyễn Công Văn: Như đã trình bày ở trên, để đảm bảo cho Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã có bản lĩnh chính trị, có trình độ về nghiệp vụ, pháp luật và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước khi đưa CBCS về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, lập danh sách CBCS có đủ điều kiện về nghiệp vụ, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có khả năng vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, Công an tỉnh sẽ phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ và các trường CAND tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng dân vận cho các cán bộ được lựa chọn trước khi được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Để tăng cường công tác quản lý cán bộ đối với Công an chính quy được bố trí xuống xã, hiện Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đang chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương về quản lý cán bộ Công an cơ sở; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên số CBCS được phân công xuống đảm nhiệm các chức danh Công an xã, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về chế độ, chính sách cán bộ để số CBCS này an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở địa bàn cơ sở.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Văn Thành