Chương trình hướng tới 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018)

GS. TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung tại buổi nói chuyện chuyên đề.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, trên 300 đại biểu là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Công an trong tỉnh… được GS. TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi nói chuyện GS. TS Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu những nội dung cơ bản trong cuốn sách “Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” do Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biên soạn.

Các đại biểu dự buổi nói chuyện chuyên đề.

Qua buổi nói chuyện chuyên đề và giới thiệu sách đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” của lực lượng Công an nói riêng, từ đó tích cực tự giác trong xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm công việc, ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Đoàn Phượng