Dự Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì Hội thảo, nêu rõ: thời gian qua, hiện tượng các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối, triệt để lợi dụng những chiêu bài về “dân chủ, nhân quyền”, những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo, môi trường biển, chống tham nhũng… để xuyên tạc, kích động, kêu gọi quần chúng nhân dân tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng có diễn biến phức tạp, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, chính trị của đất nước, cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tham dự Hội thảo

Để góp phần đưa ra những luận cứ khoa học, đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn với Hội đồng Lý luận Bộ Công an và nâng cao hiệu quả công tác của Công an Thành phố, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Công an thành phố Hà Nội chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận tâm huyết và sâu sắc, qua đó đã làm rõ được những luận cứ khoa học, thống nhất về nhận thức, chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chống đối; nêu lên những khó khăn tồn tại, hạn chế và những kinh nghiệm, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật.

Kết thúc hội thảo, Ban Tổ chức đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo để sử dụng hiệu quả những kết quả của hội thảo. Một trong đó là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành của Thành phố, các cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền sâu, rộng âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng chống đối, các thế lực thù địch; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống âm mưu kích động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật để tiến hành các biện pháp chống phá Đảng, Nhà nước.

Trần Xuân