Hội nghị ghi nhận và vinh danh 25 tập thể và 43 cá nhân điển hình tiên tiến Công an các cấp tỉnh Bến Tre. Nhiều năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an phát động; phong trào “Đồng Khởi mới” do UBND tỉnh Bến Tre phát động, CBCS Công an các cấp trong tỉnh Bến Tre đã chủ động đăng ký, cụ thể hóa các công trình, phần việc được giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công và thực tế tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách… 

Trên cơ sở đó triển khai nghiêm túc, quyết liệt, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực tình hình ANTT, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, nhấn mạnh: “Công tác đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay là hết sức khó khăn, nặng nề, phức tạp, nguy hiểm, thậm chí có trường hợp hy sinh, bị thương trong khi thi hành công vụ. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng CBCS Công an tỉnh Bến Tre luôn cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn bình yên cho quê hương, làng xóm”.

Nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng được giao lưu, chia sẻ tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng cho rằng, năm 2019, là năm có tính chất quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VIII, cũng như của từng chi, đảng bộ trực thuộc. Hội nghị điển hình tiên tiến, sẽ tiếp tục cổ vũ, khích lệ, động viên tinh thần CBCS, phát động toàn lực lượng tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu hơn nữa trong các mặt công tác, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… 
Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Công an tỉnh Bến Tre được vinh danh.

Tại Hội nghị, CBCS Công an tỉnh Bến Tre được giao lưu, trao đổi với các đồng chí đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho Công an các đơn vị, địa phương, qua đó sẽ học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, cách làm hay để áp dụng, vận dụng thực hiện cho phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT. 


Trần Lĩnh