Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, Ban dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên…

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, chương trình hành động số 22 và kết quả 2 năm thực hiện chương trình phối hợp số 38, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, công tác triển khai, thực hiện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và được lực lượng Công an phối hợp với Ban dân vận, MTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác đạt nhiều kết quả quan trọng; khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa các lực lượng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). 

Các Ban Chỉ đạo địa phương, cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đi vào chiều sâu và hiệu quả chất lượng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phát huy sức mạnh tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, lực lượng CAND thường xuyên phối hợp với Ban dân vận, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội từ thiện. Công tác xã hội, từ thiện của lực lượng CAND tiếp tục được duy trì thực hiện, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình như: Báo CAND tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo” tại 30 tỉnh, thành phố, xây 23 nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ đồng bào bị hạn hán, lũ lụt, xây dựng trường học với tổng số tiền hơn 20.5 tỷ đồng; các đơn vị thuộc Bộ Công an phối hợp tổ chức các hoạt động thăm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà, tiền, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 14.5 tỷ đồng...     

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận đánh giá đúng tình hình, kết quả đã đạt được, đi sâu phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn trong phối hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đặt ra và đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân lực lượng CAND có thành tích xuất sắc 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Điều toát lên là các mô hình này đều thực sự hướng đến cuộc sống của người dân… được người dân quan tâm, tự giác, tham gia. Đây là yếu tố quyết định để phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ đạt được hiệu quả. Và hiệu quả quan trọng nhất chính là đứng vững được trong lòng nhân dân. Đây là những điều thiết thực mang lại trong  phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ”.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả  Kết luận số 44, Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới… Nâng cao nhận thức, làm sâu sắc hơn về công tác dân vận. Không chỉ là lực lượng Công an, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội… mà  đối với các cấp ủy đảng, chính quyền toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nhận thức về quan điểm công tác dân vận của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, những mục tiêu, nội dung, cách làm phù hợp với thực tiễn cuộc sống đạt được vừa qua là lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm trọng tâm hoạt động. Để cho nhân dân thấy được rằng, việc tham gia tích cực vào phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ, xây dựng các mô hình tự quản của nhân dân thực chất chính là góp phần cho cuộc sống bình yên của bản thân, gia đình, cộng đồng xung quanh và lớn lao hơn góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về công tác dân vận của Đảng trong cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trong lực lượng CAND để tiếp tục góp phần xây dựng mối quan mật thiết giữa Đảng với nhân dân là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay; tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, để nhân dân cùng với Đảng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, MTTQ Việt Nam  tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an để tuyền truyền sâu rộng hơn nữa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội liên quan đến phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ… ; giám sát các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư và tích cực tham gia góp ý vào chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến phòng, chống tội phạm…; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đóng góp vào phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị, văn minh trong đó có phong trào toàn dân giữ gìn ANTT trong tình hình mới…

Đồng chí Trương Thị Mai, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Trương Thanh Mẫn tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và xác định công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng CAND; coi chất lượng công tác dân vận, đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ đóng vai trò quan trọng, quyết định công tác bảo đảm ANTT, nhất là trong điều kiện xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Đồng thời Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng rất tích cực phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, lực lượng CAND, Ban dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện một số công tác trọng tâm về tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...; tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa trong phong trào…; tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn...; xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT; có biện pháp thích hợp để nhân dân kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, CAND, lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…; chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, Ban dân vận, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp...

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 64 tập thể, 126 cá nhân thuộc lực lượng CAND; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 199 tập thể, 266 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng CAND trong 5 năm qua.

Minh Hiền