Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an.

Năm 2018, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có bước phát triển, đổi mới. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm tiếp tục được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đảm bảo chất lượng. 

UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Công an Quảng Trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới; tăng cường xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể.

Hội nghị đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể; Bằng khen của Bộ Công an cho 9 tập thể. Công an Quảng Trị trao tặng Giấy khen cho 24 tập thể và 24 cá nhân. UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân; công nhận Danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 26 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

Thanh Bình