Dự và chủ trì hội nghị: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; công an các địa phương và 120 người uy tín trong đồng bào DTTS vùng Đông Bắc...

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đọc báo cáo kết quả công tác: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS vùng Đông Bắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2010 - 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Vùng Đông Bắc và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh gồm 11 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai và Yên Bái; diện tích tự nhiên 63.842 km2. Trong đó có 5 tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc. Trong vùng có 34 dân tộc, dân số khoảng 9,9 triệu người. Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 43%...

Vùng Đông Bắc hiện có hơn 6.000 người có uy tín trong DTTS, thuộc các thành phần nhiều dân tộc, ở nhiều lứa tuổi và hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Người có uy tín trong đồng bào DTTS gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là "cầu nối" đưa những chủ trương, chính sách đến với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; là "cánh tay nối dài' giúp lực lượng Công an nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chia rẽ đoàn kết dân tộc, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động...

Tại hội nghị, những người có uy tín trong đồng bào DTTS chia sẻ kinh nghiệm vận động đồng bào DTTS chấp hành pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa, đảm bảo ANTT và ANQG tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, ANTQ.

Đại biểu là người uy tín trong đồng bào DTTS  phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, đánh giá cao kết quả, nỗ lực của những người có uy tín trong đồng bào DTTS Đông Bắc. Sự đóng góp thầm lặng của những người có uy tín trong đồng bào DTTS tạo thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược về ANQP. Những thành tích trên thể hiện sự tâm huyết, quá trình phấn đấu nỗ lực của các cấp chính quyền. Những đóng góp của các người có uy tín trong đồng bào thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, tự nguyện, tự giác, gương mẫu. Qua đó, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, làm chuyển biến hành động đến phòng trào bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho chính quyền chủ trương đường lối chính sách pháp luật, nâng cao nhân thức của nhân dân với phương pháp, hình thức phù hợp.

Thường xuyên rà soát, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng kiến thức cho các già làng, trưởng bản để họ hiểu, tuyên truyền đến nhân dân địa phương. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các đơn vị, tạo điều kiện, khích lệ, chăm sóc, bảo vệ những người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Hội nghị khen thưởng, trao tặng 26 bằng khen cho các tập thể, cá nhân và 35 kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh tổ quốc" và quà cho những người có uy tín trong đồng bào DTTS vùng Đông Bắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đăng Hùng